Blog van centraalmakelaardij

Bekijk koopwoningen direct als ze beschikbaar zijn met ons exclusieve woningaanbod. Met een aankoopmakelaar in de hand krijg je het aanbod al binnen voor het op Funda staat. En geef je jouw wensen door in onze woningzoeker, dan krijg je alleen de huizen in je inbox die het meest overeenkomen met waar jij naar op zoek bent.

Servicekosten kunnen een beetje verwarrend zijn, want wat mag wel en wat mag niet? In deze blog leggen we uit wat servicekosten zijn en hoe ze worden berekend. We zullen ook uitleggen hoe hoog ze mogen zijn en of ze meegenomen worden in de huurprijs.

Wat zijn servicekosten?

Servicekosten zijn kosten die in rekening worden gebracht voor het onderhoud van een woning. Hieronder vallen zaken als schoonmaak, reparaties en administratie. Het zijn maandelijkse kosten die niet in het huurbedrag zijn meegenomen. Welke servicekosten er zijn verschilt per verhuurder. De servicekosten worden meestal berekend op basis van de grootte van het pand, het aantal bewoners en de beschikbare voorzieningen. Servicekosten zijn niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Servicekosten helpen de verhuurder met het onderhoud van de woning

Servicekosten zijn belangrijk omdat ze helpen de woning in goede staat te houden. Servicekosten zorgen ervoor dat u een plek hebt om te wonen die schoon is en veilig is. Servicekosten worden gezien als eerlijke verdeling van kosten voor het gebruik van de woning tussen verhuurder en huurder.

Hoe bereken je de servicekosten?

Servicekosten variëren per woning en per verhuurder. Wanneer er één huurder is zijn de servicekosten overzichtelijk. Wanneer er meerdere huurders in één pand zitten, is een goed overzicht met een vooraf afgesproken verdeelsleutel gewenst. De verdeelsleutel bepaalt hoeveel van de totaalsom aan servicekosten u betaalt aan de hand van het woonoppervlakte dat u gebruikt.

Om uw servicekosten te berekenen, moet u de vierkante meters van uw woning en het aantal bewoners weten. De servicekosten zijn meestal een percentage van de waarde van het pand, dus u moet de vierkante meter vermenigvuldigen met het servicekosten percentage. Bijvoorbeeld, als uw servicekosten 1% zijn, en uw woning is 1000 vierkante meter, dan moet u 1000 vermenigvuldigen met .01 om 10 te krijgen. Dit betekent dat uw servicekosten €10,- bedragen.

Hoe hoog mogen de servicekosten zijn?

De servicekosten mogen niet hoger zijn dan de werkelijke kosten die de verhuurder maakt. Daarom is de verhuurder verplicht om te laten zien wat de werkelijke kosten zijn geweest. Hij moet daarvoor binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar een afrekening aan de huurder geven. De servicekosten over 2021 moet u dus voor 1 juli 2022 ontvangen. Als de huurder niet akkoord gaat met de servicekosten, kan hij een beroep doen op de Geschillencommissie Huurprijs (GCH).

Mogen servicekosten worden meegenomen in de huurprijs?

In sommige gevallen vragen verhuurders een all-in huur. Dit betekent dat servicekosten meegenomen worden in het huurcontract, zonder dat er onderscheid is tussen de kale huur en servicekosten.

Bij het afsluiten van dit soort contracten is het verstandig om de verhuurder te vragen of het mogelijk is om het bedrag te splitsen. Op die manier kan de huurder beter controleren of de servicekosten redelijk zijn. Ook is het, in sommige gevallen, noodzakelijk om servicekosten apart te laten staan als men huurtoeslag aanvraagt. Wanneer de verhuurder weigert het bedrag te splitsen, kan de Huurcommissie gevraagd worden dit alsnog te doen.

Mogen servicekosten verhoogd worden?

Als verhuurder mag u geen winst maken op de servicekosten. Aan het eind van het jaar moet u daarom de te veel betaalde servicekosten naar rato terugbetalen aan de huurders. Wanneer de jaarafrekening hoger uitvalt dan verwacht, mag de verhuurder de servicekosten eenmaal per jaar verhogen.

Er kan ook met terugwerkende kracht een toeslag worden gevraagd aan de huurder. Belangrijk hierbij is dat u duidelijk maakt dat de verbruikskosten van de woning hoger zijn dan wat op dat moment in de servicekosten is opgenomen. Hier komt dus wel wat bij kijken, daarom is het een belangrijk onderdeel van woningbeheer.

Heeft u uw twijfels bij het bedrag dat wordt berekend aan servicekosten? Wij kijken graag even met u mee. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een kennismaking.

Neem contact met ons op