Blog van centraalmakelaardij

Bekijk koopwoningen direct als ze beschikbaar zijn met ons exclusieve woningaanbod. Met een aankoopmakelaar in de hand krijg je het aanbod al binnen voor het op Funda staat. En geef je jouw wensen door in onze woningzoeker, dan krijg je alleen de huizen in je inbox die het meest overeenkomen met waar jij naar op zoek bent.

Vindt u het kopen van een huis lastig? Wanneer u op zoek bent naar een koopwoning in een gebied waar de opkoopbescherming is ingevoerd, heeft u meer kans op een koopwoning. In deze blog vertellen we u daar meer over.

Wat is de Wet opkoopbescherming

De Nederlandse regering wil huiseigenaren meer huurzekerheid geven. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft daarom twee voorstellen in internetconsultatie gebracht. Het eerste is een wetsvoorstel om een tijdelijk huurcontract eenmalig te verlengen. Het tweede is de invoering van een opkoopbescherming.

De opkoopbescherming zorgt ervoor dat in gewilde gebieden huizen beschikbaar blijven voor mensen die er zelf in gaan wonen. Het wetsvoorstel bevat ook maatregelen om te voorkomen dat verhuurders huurders zonder goede reden uitzetten.

Verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur

Daarnaast wordt het mogelijk om langere tijdelijke huurcontracten te sluiten en deze tussentijds maximaal eenmaal te verlengen, zodat de mogelijkheid tot tijdelijke huurcontracten beter aansluit bij de behoeften in de praktijk.

Rol gemeente

Een gemeente kan binnenkort opkoopbescherming invoeren in buurten waar schaarste is aan goedkope en middeldure koopwoningen. Dat kan ook als de leefbaarheid van een buurt onder druk staat door het opkopen van huurwoningen. Dit zal de positie van middeninkomens en starters op de woningmarkt verbeteren.

Drie uitzonderingsgronden

De gemeente moet vooraf bepalen welke woningen in het goedkope en middeldure segment vallen. Er komen drie uitzonderingsgronden op basis waarvan de gemeente ondanks de ingevoerde opkoopbescherming toch een vergunning voor verhuur kan verlenen.

De aankoop van een woning die aan familieleden wordt verhuurd

Gemeenten kunnen aanvullende eisen stellen aan de verhuurder in het kader van goed verhuurderschap.
Gemeenten kunnen zelf aanvullende voorwaarden stellen bij de verkoop of overdracht van sociale huurwoningen. Daarmee zorgen zij ervoor dat deze woningen beschikbaar blijven voor huishoudens met een beperkt inkomen. Zo kan de gemeente de woonsituatie voor middeninkomens en starters in haar rechtsgebied verbeteren.

Verwachte effecten van het wetsvoorstel opkoopbescherming

Verwacht wordt dat de regeling een gunstig effect zal hebben op degenen die een huis willen kopen in een gebied waar opkoopbescherming is ingevoerd. Door het moeilijker te maken voor verhuurders om woningen op te kopen en te verhuren, zou de regeling de beschikbaarheid van te koop staande woningen moeten vergroten. Dit zou op zijn beurt moeten leiden tot meer concurrentie en lagere prijzen voor kopers.
De regeling zal naar verwachting ook gunstig zijn voor huurders, die meer flexibiliteit zullen hebben bij het opstellen van hun huurovereenkomsten.
In gebieden waar opkoopbescherming wordt ingevoerd, zullen verhuurders niet langer zomaar een woning kunnen opkopen en verhuren. Dat kan alleen in uitzonderlijke gevallen, waarvoor een verhuurvergunning nodig is. Dit geeft huurders meer zekerheid en gemoedsrust.

Eenmalig verlengen tijdelijk huurcontract en langere termijn

De Nederlandse regering heeft aangekondigd dat zij de maximale duur van tijdelijke contracten voor zelfstandige woningen zal verlengen van twee tot drie jaar, en dat zij ook een eenmalige verlenging zal toestaan. Deze wijziging is bedoeld om zowel huurders als verhuurders meer flexibiliteit te geven bij het inspelen op individuele situaties.

Voor wie is het gunstig?

De langere termijn en de mogelijkheid van een eenmalige verlenging kunnen gunstig zijn voor arbeidsmigranten, bewoners van flexibele woningen of mensen die moeten wachten op de bouw van een nieuwe woning. Ook kunnen de huurder en verhuurder straks afspreken dat er een minimumduur zal gelden waarbinnen ze allebei niet kunnen opzeggen. De termijn van die minimumduur is afhankelijk van de duur van het contract.

Bent u benieuwd wat voor invloed dit wetsvoorstel opkoopbescherming heeft voor het aankopen of verhuren van uw huis? Neem nu contact met ons op voor een direct gesprek met één van onze aankoopmakelaars.

Neem contact met ons op